UBB Healthy Foot Support Ho Tro Dieu Tri Gut (Hop 60 Vien)

67,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
684 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Vitamin C (as ascorbic acid) Potassium (citrate)
Cao rễ móng quỷ (Devil’s claw extract) (chứa 5% harpagosides) 150 mg
200mg 200mg