Pmc Gout Relief (Hop/30Vien)

87,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
684 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Cao Dây gắm 120 mg
Cao Tía tô 100 mg
Cao Thổ phục linh 100 mg
Cao Diệp hạ châu 80 mg
Cao Râu mèo 80 mg
Cao Sa nhân 80 mg
50 mg Cao Sả