Điều khoản và điều kiện

Điều khoản và điều kiện
1. Sự Tuân Thủ Của Bạn
Ytebox (phiên bản website và app trên điện thoại thông minh) là sản phẩm của công ty Medcomm. Sau đây chúng tôi sẽ sử dụng tên đơn vị chủ sở hữu medcomm đại diện cho sản phẩm này.
Bạn đồng ý tuân thủ với tất cả hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn liên quan đến việc tiếp nhận lưu giữ đơn thuốc, mua bán Sản Phẩm thông qua Medcomm, cũng như bất kỳ sửa đổi, điều chỉnh nào đối với những quy định nói trên do Medcomm ban hành vào từng thời điểm (cho dù đó là một phần của việc sử dụng Medcomm hoặc liên quan đến việc mua Sản Phẩm, thay mặt cho Nhà Bán Hàng). Medcomm có quyền sửa đổi các hướng dẫn, thông báo, quy tắc hoạt động, chính sách và chỉ dẫn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn phù hợp với quy định pháp luật. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm xem và rà soát các sửa đổi đối với các hướng dẫn, thông báo, quy chế và chính sách hoạt động và hướng dẫn này. Việc bạn tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Medcomm hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ sau khi những thông báo thay đổi, bổ sung được đăng tải trên Medcomm được xem là bạn đã xác nhận và đồng ý đối với các thay đổi đó và tất cả các thay đổi, bổ sung này có hiệu lực áp dụng và ràng buộc đối với bạn. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi này, bạn vui lòng không tiếp tục truy cập và/hoặc sử dụng Medcomm hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch Vụ.

2. Nhà Bán Hàng
Nhà Bán Hàng bán các Sản Phẩm trên Nền Tảng của Medcomm . Thông tin về một Sản Phẩm cụ thể được Nhà Bán hàng bán trên Medcomm được nêu rõ trên trang mô tả sản phẩm trên Nền Tảng Medcomm . Các Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng Bán cho Khách Hàng sẽ chịu sự điều chỉnh của hợp đồng với Khách Hàng tương ứng:
(a) đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng (không phải Medcomm ) bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Nhà Bán Hàng đó và bạn; và
(b) đối với Sản Phẩm do Medcomm bán, sẽ được thỏa thuận trực tiếp giữa Medcomm và bạn.

3. Giá Sản Phẩm
3.1 Giá niêm yết trên Medcomm là giá sau cùng và đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm và chương trình ưu đãi được áp dụng. Phí vận chuyển và/hoặc phí giao hàng (nếu có), sẽ được hiển thị rõ ràng trên trang thanh toán khi Đơn Đặt Hàng được đặt.
3.2 Medcomm luôn cố gắng đảm bảo chính xác tất cả các thông tin và giá cả hiển thị cho từng Sản Phẩm, tuy nhiên, thỉnh thoảng có thể có một số lỗi hoặc thiếu sót do các yếu tố khách quan. Nếu phát hiện có sai sót về giá, hệ thống sẽ tự động hủy Đơn Đặt Hàng, gửi thư điện tử và tin nhắn văn bản SMS thông báo cho bạn. Sau đó, yêu cầu hoàn tiền sẽ ngay lập tức được thực hiện (nếu Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trước).
3.3 Nhà Bán Hàng trên Medcomm có thể phân phối cùng một Sản Phẩm với các chính sách giá khác nhau, bạn có quyền tự do lựa chọn và so sánh ưu đãi của Nhà Bán Hàng khác nhau để lựa chọn mức giá hợp lý nhất. Medcomm sẽ không can thiệp vào chính sách giá của Nhà Bán Hàng nếu có tranh chấp.

4. Thông Tin Và Mô Tả Sản Phẩm
Trong trường hợp Sản Phẩm nhận được không giống như mô tả trên Nền Tảng Medcomm, bạn có quyền thông báo cho Nhà Bán Hàng hoặc bộ phận hỗ trợ của Medcomm càng sớm càng tốt sau khi nhận được Sản Phẩm và đồng thời, đảm bảo rằng Sản Phẩm chưa được sử dụng trước khi trả lại. Vui lòng truy cập https:www.ytebox.vn/chinh-sach-doi-tra-hang/ để biết quy trình áp dụng chi tiết.

5. Đặt Hàng Và Xác Nhận
5.1 Bạn có thể thực hiện Đơn Đặt Hàng bằng cách điền và gửi thông tin được yêu cầu trên Nền Tảng Medcomm/ ytebox. Nhà Bán Hàng sẽ không chấp nhận các Đơn Đặt Hàng được thực hiện theo bất kỳ cách nào khác. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo tính chính xác của thông tin trong Đơn Đặt Hàng.
Để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của tất cả Khách Hàng, Medcomm có quyền từ chối các Đơn Đặt Hàng thuộc (nhưng không giới hạn) các trường hợp sau:
(a) Các Đơn Đặt Hàng không nhằm mục đích sử dụng cá nhân, mua số lượng lớn hoặc phục vụ cho mục đích bán lại. Đặc biệt đơn hàng mua thuốc có kê đơn nhưng không có đơn thuốc.
(b) Nếu Khách Hàng không tuân thủ bất kỳ quy định, chính sách nào của Medcomm , Medcomm có quyền từ chối Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng cũng như đình chỉ hoặc chấm dứt Tài Khoản Người Dùng Medcomm của Khách Hàng vĩnh viễn mà không cần thông báo trước.
(c) Khách Hàng không thể thay đổi Địa chỉ giao hàng và/hoặc địa chỉ gửi hóa đơn thanh toán mà Khách Hàng đã cung cấp trong quá trình đặt hàng sau khi Medcomm và/hoặc Nhà Bán Hàng nhận được Đơn Đặt Hàng. Để thay đổi thông tin đó, Khách Hàng cần phải hủy Đơn Đặt Hàng hiện tại và đặt một Đơn Đặt Hàng mới với địa chỉ cập nhật chính xác.
5.2 Đơn Đặt Hàng là không thể hủy ngang và hủy vô điều kiện: Tất cả các Đơn Đặt Hàng sẽ được coi là không thể hủy ngang và vô điều kiện khi được gửi thông qua Medcomm và Nhà Bán Hàng có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xử lý (các) Đơn Đặt Hàng đó mà không cần có thêm chấp thuận từ Khách Hàng và không cần phải thông báo thêm cho Khách Hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định như đã nêu trong Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng có quyền yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng, và Nhà Bán Hàng sẽ cố gắng thực hiện trên cơ sở nỗ lực hợp lý. Tuy nhiên, không ảnh hưởng đến quy định trên đây, Nhà Bán Hàng không có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ yêu cầu hủy bỏ hoặc sửa đổi Đơn Đặt Hàng nào.

6. Hình thức thanh toán
6.1 Bạn có quyền thanh toán Đơn Đặt Hàng bằng phương thức (i) thanh toán khi nhận hàng hoặc (ii) thanh toán trực tuyến (bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử có trên Nền Tảng Medcomm ). Đối với trường hợp Sản Phẩm được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng là thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, bạn đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Medcomm tiến hành các thủ tục cần thiết với ngân hàng tại Việt Nam để thanh toán cho Nhà Bán Hàng, bao gồm cả việc mua ngoại tệ và chuyển ngoại tệ cho Nhà Bán Hàng tại nước ngoài. Để tránh nhầm lẫn, Medcomm , trong mọi trường hợp, sẽ không được ghi nhận là bên nhập khẩu, xuất khẩu, ký gửi hoặc nhận ký gửi trong bất kỳ tài liệu xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào.
6.2 Thông thường, Khách Hàng có quyền lựa chọn một trong các hình thức thanh toán nêu trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, đối những Đơn Đặt Hàng có giá trị cao từ 2 triệu Đồng trở lên, Khách Hàng không thể lựa chọn hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng. Trong quá trình hoạt động, giá trị đơn hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình hoạt động thực tế.
6.3 Trừ trường hợp được quy định khác và có thông báo khác bởi Medcomm , bạn sẽ không cần phải thanh toán bất kỳ khoản tiền đặt cọc nào cho Đơn Đặt Hàng. Trong trường hợp bạn nhận được yêu cầu này từ phía Medcomm hoặc bất kỳ Nhà Bán Hàng nào, vui lòng từ chối thanh toán và thông báo với bộ phận hỗ trợ tại ĐÂY để được hỗ trợ thêm.
6.4 Bạn đồng ý rằng bạn phải tuân theo thỏa thuận người dùng áp dụng cho phương thức thanh toán bạn đã chọn. Bạn không được khiếu nại Nhà Bán Hàng hoặc bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Nhà Bán Hàng (có thể bao gồm cả Medcomm) về bất kỳ sự cố, gián đoạn hoặc lỗi nào liên quan đến phương thức thanh toán bạn đã chọn.

7. Thanh Toán An Toàn
7.1 Tất cả thông tin của Khách Hàng giao dịch trên Medcomm qua thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Bên cạnh đó, khi thực hiện thanh toán trực tuyến, Khách Hàng vui lòng lưu ý các chi tiết sau:
(a) Chỉ thanh toán trên các website, ứng dụng có chứng chỉ an toàn, bảo mật hệ thống thẻ.
(b) Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình để thực hiện thanh toán trên Nền Tảng Medcomm ; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, bạn vui lòng thông báo ngay lập tức để Medcomm có thể hỗ trợ kịp thời.
(c) Kiểm tra thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn.

8. Thực Hiện Giao Dịch Tại Nền Tảng Medcomm
8.1 Quy trình mua sắm trên Medcomm của bạn về cơ bản sẽ được thực hiện theo trình tự sau (lưu ý: các giao diện và hình ảnh dưới đây chỉ mang tính chất minh họa và giao diện này có thể thay đổi tại từng thời điểm):
Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD/ Cash on Delivery)
(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng Medcomm .
(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Medcomm và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thanh toán khi nhận hàng” trong phần “Phương thức thanh toán”.
(c) Bước 3: Medcomm gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua
(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Medcomm , email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.
(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng và thanh toán cho người vận chuyển.
Cách 2: Thanh toán trực tuyến qua thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ
(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng Medcomm .
(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Medcomm và đến bước thanh toán Người Mua chọn “Thẻ tín dụng/Thẻ ghi nợ” trong phần “Phương thức thanh toán”.
(c) Bước 3: Người Mua cung cấp thông tin thẻ tín dụng/ thẻ ghi nợ để hoàn tất thanh toán cho Đơn Đặt Hàng.
(d) Bước 4: Medcomm gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công.
(e) Bước 5: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Medcomm , email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.
(f) Bước 6: Người Mua nhận hàng.
Đối với phương thức thanh toán bằng thẻ tín dụng, Khách Hàng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp bằng thẻ tín dụng đối với các Sản Phẩm được áp dụng phù hợp với chương trình hợp tác giữa Medcomm và ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của Khách Hàng. Quy trình này sẽ tuân theo quy định và hướng dẫn của từng ngân hàng và được công bố công khai trên Nền Tảng Medcomm .
Cách 3: Thanh toán trực tuyến bằng ví điện tử của Người Mua được cung cấp bởi các đơn vị hợp tác với Medcomm
(a) Bước 1: Người Mua tìm hiểu thông tin về Sản Phẩm trên Nền Tảng Medcomm .
(b) Bước 2: Người Mua đặt mua Sản Phẩm trên Medcomm và đến bước thanh toán Người Mua chọn ví điện tử có liên quan được hỗ trợ trên Medcomm trong “Phương thức thanh toán”.
(c) Bước 3: Medcomm gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng cho Người Mua trong trường hợp thanh toán thành công.
(d) Bước 4: Đơn Đặt Hàng được thực hiện và giao hàng trong thời gian quy định. Trạng thái Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng sẽ được cập nhật trên Nền Tảng Medcomm , email hoặc tin nhắn đến cho Khách Hàng.
(e) Bước 5: Người Mua nhận hàng.
Lưu ý:
(a) Đối với mã mua hàng điện tử, Người Mua có thể lựa chọn nhận mã mua hàng điện tử theo hình thức thanh toán trực tuyến. Sau khi hoàn tất thanh toán, mã mua hàng điện tử sẽ được gửi tới Người Mua qua tin nhắn điện thoại, tin nhắn ngay trên Medcomm trong tài khoản của Người Mua hoặc email do Người Mua đã cung cấp.
(b) Trong mọi trường hợp, Khách Hàng có quyền tra cứu thông tin giao dịch qua thư điện tử đã đăng ký tại Nền Tảng Medcomm . Ngoài ra, Khách Hàng có quyền tra cứu được lịch sử giao dịch khi đăng nhập vào tài khoản của mình trên Nền Tảng Medcomm , vào mục Quản Lý Đơn đặt hàng.
(c) Trường hợp Khách Hàng muốn chỉnh sửa thông tin, Khách Hàng thông báo cho Medcomm tại https://www.medcomm.vn/contact .
Medcomm đã liên kết thành công với cổng thanh toán NAPAS kết nối với hầu hết các ngân hàng lớn, đảm bảo an toàn cho mọi giao dịch. Danh sách các ngân hàng liên kết với cổng NAPAS được NAPAS cập nhật tại https://napas.com.vn/san-pham-dich-vu/danh-cho-doanh-nghiep-va-nha-cung-cap-dich-vu/dich-vu-cong-thanh-toan-truc-tuyen/Thong-tin-san-pham-dich-vu-2-10.html. Ngoài ra, Medcomm cũng chấp nhận thanh toán thông qua các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán. Những nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán đã tích hợp vào Sàn TMĐT Medcomm vào ngày của Điều Khoản Sử Dụng này bao gồm: Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Di Động Trực Tuyến (ví điện tử Momo), Công Ty Cổ phần ZION (ví điện tử ZaloPay), Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ, Thương Mại và Công Nghệ M-Pay (ví eM) và Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel (ứng dụng thanh toán Viettel Money).

9. Giao Sản Phẩm
9.1 Địa Chỉ: Sản Phẩm có thể (i) được Nhà Bán Hàng giao trực tiếp, gửi qua bưu điện, hoặc (ii) được vận chuyển bởi đối tác vận chuyển được liệt kê trên Medcomm đến địa chỉ đã được Khách Hàng cung cấp trong Đơn Đặt Hàng.
9.2 Các Phương Thức Giao Hàng: Medcomm đã và đang triển khai hai (2) phương thức giao hàng là Giao hàng tiêu chuẩn và Giao hàng hỏa tốc.
9.3 Theo Dõi: Bạn có thể theo dõi trạng thái giao hàng tại trang “Theo Dõi Đơn Đặt Hàng” trên Nền Tảng Medcomm .
9.4 Thời Hạn Ước Tính Cho Việc Giao Hàng:
 (a) Đối với Sản Phẩm vận chuyển trong nước, thời gian dự kiến giao hàng sẽ phụ thuộc vào khu vực địa lý, địa chỉ giao hàng của Khách Hàng, địa chỉ của Nhà Bán Hàng hoặc kho của Medcomm và phương thức giao hàng mà Khách Hàng lựa chọn, thông thường thời gian dự kiến giao hàng sẽ kéo dài (i) từ trong cùng ngày làm việc hoặc vào ngày làm việc tiếp theo đối với phương thức giao hàng hỏa tốc và (ii) từ 2-8 ngày đối với phương thức giao hàng tiêu chuẩn, hoặc một thời hạn khác như được thông báo tại Medcomm tại từng thời điểm (Trung Tâm Hỗ Trợ | Giao hàng & Nhận hàng | Medcomm VN). Thời gian giao hàng dự kiến của mỗi Sản Phẩm sẽ được hiển thị tại trang sản phẩm.
(b) Đối với Sản Phẩm của Nhà Bán Hàng nước ngoài, thời gian dự kiến giao hàng sẽ kéo dài (i) từ 3-9 ngày làm việc đối với phương thức giao hàng hỏa tốc và (ii) từ 8-15 ngày làm việc đối với phương thức giao hàng tiêu chuẩn, hoặc một thời hạn khác như được thông báo tại Medcomm tại từng thời điểm (Trung Tâm Hỗ Trợ | Giao hàng & Nhận hàng | Medcomm VN). Thời gian giao hàng dự kiến của mỗi Sản Phẩm sẽ được hiển thị tại trang sản phẩm.
(c) Thời gian dự kiến giao hàng sẽ không bao gồm thời hạn việc giao hàng bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng, các sự kiện dẫn đến việc hạn chế vận chuyển và giao hàng hay bất kỳ sự kiện nào khác có tính chất tương tự. Trong trường hợp có bất kỳ sự kiện nào ảnh hưởng đến thời hạn dự kiến giao hàng, thời hạn giao hàng dự kiến sau khi cập nhật sẽ được thông báo đến cho Khách Hàng.
9.5 Đối với Sản Phẩm được cung cấp bởi Nhà Bán Hàng là thương nhân nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, bạn đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Medcomm tổ chức việc thực hiện hoạt động nhập khẩu theo ủy thác để nhập khẩu Sản Phẩm vào Việt Nam bao gồm nhưng không giới hạn việc uỷ quyền cho Medcomm chỉ định và ký kết hợp đồng với đối tác cung cấp dịch vụ nhập khẩu theo uỷ thác và bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ uỷ thác cho đối tác cung cấp dịch vụ nhập khẩu theo uỷ thác được Medcomm chỉ định và sẽ hỗ trợ hợp lý các đối tác này trong việc tiến hành các thủ tục cần thiết để nhập khẩu Sản Phẩm vào Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết khi được yêu cầu. Để tránh nhầm lẫn, Medcomm , trong mọi trường hợp, sẽ không được ghi nhận là bên nhập khẩu, xuất khẩu, ký gửi hoặc nhận ký gửi trong bất kỳ tài liệu xuất khẩu hoặc nhập khẩu nào.
9.6 Đối với các Sản Phẩm do Medcomm trực tiếp phân phối, Medcomm, thông qua đối tác vận chuyển của Medcomm thực hiện giao hàng trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp một số khu vực bị giới hạn giao hàng được thể hiện rõ trên phần thông tin Sản Phẩm.
9.7 Đối với Sản Phẩm do Nhà Bán Hàng phân phối, khu vực giao hàng có thể bị giới hạn theo thông tin cập nhật trên Nền Tảng Medcomm . Trong một số trường hợp, nếu khu vực giao hàng không được cập nhật kịp thời tại thời điểm Khách Hàng đặt hàng, Medcomm sẽ liên hệ Khách Hàng để thông báo chi tiết.
9.8 Các Giới Hạn Về Mặt Địa Lý Cho Việc Giao Hàng: Đơn vị vận chuyển sẽ luôn cố gắng giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, tùy thuộc vào địa điểm giao nhận mà đơn vị vận chuyển có thể hoặc không thể giao Sản Phẩm đến tận nhà cho Khách Hàng do sự khác biệt trong chính sách quản lý của mỗi địa điểm (ví dụ như căn hộ/ chung cư hay tòa nhà văn phòng). Trong những trường hợp này, Khách Hàng vui lòng hỗ trợ đơn vị vận chuyển bằng cách nhận hàng tại tầng trệt/sảnh. Ngoài ra, Medcomm hiện chưa thể hỗ trợ giao hàng đến các khu vực thuộc huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong trường hợp Khách Hàng hướng dẫn các đại lý ủy quyền của Medcomm để Sản Phẩm của Khách Hàng đến địa điểm cụ thể như bên ngoài căn hộ hoặc theo chỉ dẫn cụ thể của Khách Hàng về địa điểm giao hàng, việc giao hàng đó sẽ do Khách Hàng chịu rủi ro và Khách Hàng chấp nhận mọi trách nhiệm và rủi ro bị mất mát, trộm cắp và thiệt hại.
9.9 Trách Nhiệm Cung Cấp Chứng Từ Hàng Hóa: Nhà Bán Hàng sẽ tự mình (trường hợp tự giao hàng) hoặc thông qua Medcomm hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ logistics (trường hợp sử dụng dịch vụ vận chuyển từ bên thứ ba) cung cấp đầy đủ chứng từ hàng hóa cho Khách Hàng.
9.10 Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, Medcomm , thay mặt Nhà Bán Hàng, sẽ thông báo cho Khách Hàng về thời gian giao hàng dự kiến thay đổi và có cơ chế để Khách Hàng có thể hủy đơn đặt hàng nếu muốn.
9.11 Các điều kiện và chính sách vận chuyển đối với Sản Phẩm sẽ được thông tin đầy đủ cho Khách Hàng trước khi Khách Hàng tiến hành xác nhận đặt hàng. Khách Hàng có thể xem thông tin chi tiết về vận chuyển và giao nhận áp dụng cho Sản Phẩm giới thiệu trên Sàn TMĐT Medcomm tại mục “Giao hàng và Nhận hàng” theo đường link tại ĐÂY.
9.12 Khách Hàng được khuyến cáo kiểm tra chi tiết các điều khoản, điều kiện liên quan đến việc giao nhận Sản Phẩm cũng như đơn giá vận chuyển áp dụng đối với từng Sản Phẩm trong đơn hàng.
9.13 Medcomm khuyến cáo Khách Hàng đọc phần “Thông Tin Phản Hồi” ở dưới mỗi chủ đề để biết được mức độ tin cậy cũng như chất lượng phục vụ của Nhà Bán Hàng có liên quan trước khi quyết định đặt mua Sản Phẩm.

10. Nhận hàng và kiểm tra
10.1 Kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023, Medcomm áp dụng chính sách “Không hỗ trợ đồng kiểm khi nhận hàng”. Theo đó, Khách Hàng khi nhận hàng sẽ không được mở kiện hàng ra xem mà chỉ được kiểm tra các yếu tố bên ngoài của kiện hàng. Khách Hàng chỉ có quyền mở kiện hàng sau khi đã thanh toán đầy đủ cho nhân viên vận chuyển (đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng).
10.2 Nếu Khách Hàng phát hiện kiện hàng có dấu hiệu móp méo, không còn nguyên vẹn hoặc sai thông tin người nhận, Khách Hàng có quyền từ chối nhận kiện hàng. Đối với Đơn Đặt Hàng đã được thanh toán trả trước, khi Khách Hàng từ chối nhận kiện hàng, Medcomm sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc sau ngày nhận được yêu cầu phù hợp của Khách Hàng.
10.3 Nếu Khách Hàng không hài lòng hoặc Sản Phẩm có vấn đề sau khi đã nhận hàng và thanh toán, Khách Hàng có quyền khiếu nại đến Medcomm trong vòng (24) giờ kể từ khi nhận hàng. Khoản thanh toán mà Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng sẽ được hoàn trả sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của Medcomm đối với khiếu nại của Khách Hàng. Mọi thông tin và hướng dẫn cách khiếu nại đến Medcomm , vui lòng tham khảo thêm tại ĐÂY.

11. Rủi Ro Và Sở Hữu Sản Phẩm
11.1 Rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng vào thời điểm Medcomm giao hàng hoặc nếu bên giao Sản Phẩm vận chuyển Sản Phẩm không đúng cách, rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát Sản Phẩm sẽ chuyển sang Khách Hàng tại thời điểm Medcomm giao hàng cho bên giao Sản Phẩm.
11.2 Không ảnh hưởng đến việc giao hàng và chuyển giao rủi ro đối với Sản Phẩm hoặc bất kỳ điều khoản nào khác trong Điều Khoản Sử Dụng này, quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ không được chuyển giao cho Khách Hàng cho đến khi Medcomm nhận được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản toàn bộ giá bán Sản Phẩm và Medcomm nhận được thanh toán khi đến hạn của tất cả các Sản Phẩm khác được Medcomm đồng ý bán cho Khách Hàng.
11.3 Khách Hàng đồng ý với Medcomm rằng Khách Hàng sẽ thông báo ngay cho Medcomm về bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến quyền lợi của Medcomm đối với Sản Phẩm và Khách Hàng sẽ cung cấp cho Medcomm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sản Phẩm mà Medcomm có quyền yêu cầu tùy từng thời điểm.
11.4 Cho đến khi quyền sở hữu Sản Phẩm được chuyển cho Khách Hàng (với điều kiện Sản Phẩm vẫn còn và chưa được bán lại) Medcomm có quyền yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm cho Medcomm và trong trường hợp Khách Hàng không tuân thủ, Medcomm có quyền thực hiện các hành động pháp lý để yêu cầu Khách Hàng trả lại Sản Phẩm và đồng thời có quyền yêu cầu Khách Hàng bồi thường thiệt hại và tất cả các chi phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn chi phí pháp lý mà Medcomm phải chịu.

12. Chính Sách Về Hàng Giả, Hàng Nhái, Hàng Không Đúng Chất Lượng
12.1 Medcomm hướng đến việc cung cấp Sản Phẩm có chất lượng tốt nhất cho Khách Hàng qua các Sản Phẩm được đăng bán tại Medcomm và từ chối bán các Sản Phẩm vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam (bao gồm nhưng không giới hạn Sản Phẩm sản xuất trái phép, hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ).
12.2 Nhà Bán Hàng được yêu cầu tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ của Sản Phẩm, cũng như chịu trách nhiệm trước Khách Hàng và pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Đối với các trường hợp phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, Medcomm sẽ áp dụng biện pháp chế tài đối với hành vi vi phạm của Nhà Bán Hàng và/hoặc có biện pháp khắc phục đối với hành vi này, tùy theo quyết định và chính sách của Medcomm .
12.3 Trong trường hợp Khách Hàng phát hiện bất kỳ Sản Phẩm vi phạm nào, vui lòng thông báo ngay cho Medcomm bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng tại ĐÂY để được xác thực thông tin và hỗ trợ.

13. Thay Đổi Hoặc Hủy Bỏ Giao Dịch Tại Nền Tảng Medcomm
13.1 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện trước khi Đơn Đặt Hàng được chuyển sang trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể (i) Đăng nhập vào Tài Khoản Người Dùng ytebox trên Nền Tảng Medcomm , chọn phần Quản Lý đơn hàng và nhấn vào nút HỦY ĐƠN HÀNG đồng thời thực hiện các bước cần thiết theo hướng dẫn; hoặc (ii) liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng tại hotline chăm sóc khách hàng 19001007 hoặc https://www.ytebox.vn/contact (từ 9:00 sáng đến 18:00 giờ tối) để được hỗ trợ (trong trường hợp Khách Hàng mua hàng trên Medcomm mà không đăng nhập tài khoản). Lưu ý: Số hotline có thể được thay đổi tại từng thời điểm và được cập nhật trên website.
13.2 Nếu yêu cầu hủy giao dịch được thực hiện sau khi Đơn Đặt Hàng được chuyển qua trạng thái “Đã được đóng gói và đang được chuyển đến đối tác giao hàng”, Khách Hàng có thể hủy Đơn Đặt Hàng bằng cách từ chối nhận kiện hàng khi được giao.

14. Hệ Quả Do Lỗi Nhập Sai Thông Tin Trên Nền Tảng Medcomm
14.1 Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin khi tham gia giao dịch trên Nền Tảng ytebx của Medcomm. Trong trường hợp Khách Hàng nhập sai thông tin khi đăng nhập và/hoặc khi thanh toán hay bất kỳ thông tin nào khác dẫn tới việc giao dịch không thể thực hiện và/hoặc gián đoạn giao dịch, Medcomm có quyền từ chối thực hiện giao dịch mà không phải chịu trách nhiệm đối với việc hủy Đơn Đặt Hàng.
14.2 Trong trường hợp Khách Hàng liên hệ Medcomm hoặc Medcomm liên hệ Khách Hàng để xác nhận Đơn Đặt Hàng vì bất cứ lý do gì (bao gồm nhưng không giới hạn, Đơn Đặt Hàng giá trị cao, Đơn Đặt Hàng có dấu hiệu giả mạo hoặc gian dối), nếu Khách Hàng không thể trả lời và/hoặc xác minh chính xác được những thông tin cần thiết theo yêu cầu của Medcomm thì Medcomm có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này.

15. Chương Trình Khuyến Mại
15.1 Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng, Medcomm và/hoặc Nhà Bán Hàng sẽ tổ chức các chương trình khuyến mại. Thể lệ của từng chương trình khuyến mại sẽ được cập nhật trên Medcomm và có thể được thay đổi bởi Medcomm tùy từng thời điểm phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc và hiểu các điều khoản và điều kiện của mỗi chương trình khuyến mại vào thời điểm đặt hàng.

16. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ
16.1 Trường hợp các ứng dụng, phần mềm, trình điều khiển hoặc các chương trình máy tính khác và/hoặc tất cả các chi tiết thiết kế khác, sổ tay kỹ thuật hoặc sách hướng dẫn, bản vẽ hoặc dữ liệu khác (tất cả được gọi chung là “Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm”) được Nhà Bán Hàng cung cấp cho Khách Hàng liên quan đến Đơn Đặt Hàng, việc sử dụng và lưu giữ Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của giấy phép hoặc việc sử dụng (chẳng hạn như giấy phép người dùng cuối cùng, các hạn chế hoặc điều kiện sử dụng) theo quy định của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép và không được sử dụng ngoài mục đích không phù hợp với các điều khoản và điều kiện đó.
16.2 Khách Hàng đồng ý và thừa nhận rằng Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Khách Hàng đồng ý thêm rằng bất kỳ và tất cả Sở Hữu Trí Tuệ liên quan đến Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm vẫn là tài sản độc quyền của Nhà Bán Hàng hoặc người cấp phép của Nhà Bán Hàng. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Đơn Đặt Hàng hoặc đã được sự đồng ý trước bằng văn bản của Medcomm , Khách Hàng cam kết trả lại Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm và/hoặc bất kỳ bản sao nào của Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Sản Phẩm theo yêu cầu của Medcomm .

17. Quy Định Về Bảo Mật
17.1 Medcomm có các biện pháp và công cụ về bảo mật để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân và việc thanh toán của Khách Hàng một cách toàn diện nhất. Thông tin của Khách Hàng trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo bảo mật tối đa. Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật có yêu cầu bằng văn bản, Medcomm sẽ phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật.
17.2 Khách Hàng không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Medcomm nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

18. Dữ liệu cá nhân
Chúng tôi thu thập (và có thể kết hợp) Dữ Liệu Cá Nhân về bạn theo cách được liệt kê dưới đây:
18.1 Bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi
Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi bạn cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, khi bạn:
• hoàn tất hồ sơ người dùng hoặc các biểu mẫu đăng ký (như tên của bạn, thông tin liên lạc và thông tin nhận dạng khác khi cần thiết);
• cung cấp thông tin để đánh giá việc bạn có đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ như là một đối tác bán hàng của medcomm;
• tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi (như số ID tài khoản truyền thông xã hội của bạn, ảnh đại diện và bất kì dữ liệu công khai nào khác);
• tham gia các cuộc thi hoặc sự kiện do chúng tôi tổ chức (như các tranh ảnh, âm thanh hoặc video mà bạn có thể gửi, có thể bao gồm hình ảnh của chính bạn);
• xác minh danh tính của bạn thông qua các phương tiện khác nhau (như đăng nhập phương tiện truyền thông xã hội, gửi hình ảnh selfie hoặc thông tin thẻ thanh toán được xác minh một cách độc lập);
• điền thông tin nhân khẩu trong các cuộc khảo sát (như tuổi, giới tính của bạn, và thông tin khác mà bạn có thể tình nguyện như tình trạng hôn nhân, nghề nghiệp và thông tin thu nhập của bạn); và
18.2 Khi Dịch Vụ của chúng tôi được sử dụng
Dữ Liệu Cá Nhân có thể được thu thập thông qua hoạt động bình thường hoặc qua việc sử dụng Ứng Dụng, Websites, Dịch Vụ. Một số ví dụ như:
• thông tin vị trí của bạn;
• thông tin đơn hàng của bạn;
• phản hồi, xếp hạng và khen ngợi;
• thông tin giao dịch (như phương thức thanh toán);
• thông tin về cách bạn tương tác với Ứng dụng, Website hoặc Dịch vụ của chúng tôi (như các tính năng được sử dụng và nội dung được xem);
• thông tin thiết bị (như thông số phần cứng và số sê-ri, các địa chỉ IP, tên tệp, ứng dụng, vị trí GPS, số IMEI và phiên bản và nhận dạng quảng cáo, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể chỉ dẫn về những thay đổi của thiết bị hoặc ứng dụng);
• dữ liệu cá nhân bạn nhập trong tin nhắn khi bạn sử dụng tính năng giao tiếp trong ứng dụng của chúng tôi;
18.3 Từ các nguồn khác
Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên của bạn, thông tin liên hệ và thông tin nhận dạng khác, từ các nguồn khác khi cần thiết. Những nguồn này bao gồm:
• từ các chương trình giới thiệu;
• từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi;
• nhà cung cấp bảo hiểm và tài chính;
• trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
• nguồn dữ liệu công khai có sẵn hoặc nguồn dữ liệu chính phủ;
• khi người dùng của chúng tôi thêm bạn làm người liên lạc khẩn cấp;
• khi người dùng của chúng tôi thêm bạn như là người nhận hoặc người thụ hưởng của việc sử dụng bất kỳ Dịch Vụ nào của chúng tôi;
• nhà cung cấp hoặc đối tác dịch vụ tiếp thị.
18.4 Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm
Một số Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập là nhạy cảm theo đặc tính tự nhiên. Điều này bao gồm Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến chủng tộc của bạn, thông tin số CMND/ số thẻ căn cước công dân, niềm tin tôn giáo, thông tin lý lịch (bao gồm hồ sơ tài chính và lý lịch tư pháp, khi được phép hợp pháp). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin này với sự đồng thuận của bạn và/hoặc tuân thủ nghiêm ngặt các luật áp dụng hiện hành. Trong trường hợp bạn được yêu cầu cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào cho chúng tôi cho bất kỳ Mục Đích nào mà có thể chứa Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm đó (không bắt buộc đối với Mục Đích đó), bạn đồng ý loại bỏ đi Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm đó trước khi cung cấp tài liệu hoặc thông tin đó cho chúng tôi.
18.5 Khi bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của một người khác cho chúng tôi
Trong một số trường hợp, bạn có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của các cá nhân khác (như vợ/ chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè) cho chúng tôi. Ví dụ, bạn có thể thêm người trong gia đình bạn để đại diện nhận thông tin, khi bạn sử dụng Ứng Dụng hoặc khi bạn thêm họ như người thân tại Dịch Vụ của chúng tôi. Bạn cần nhập mã cho phép thông qua định danh trên số điện thoại được gửi tới điện thoại của người bạn đại diện, bạn cam đoan và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của họ để Dữ Liệu Cá Nhân của họ được thu thập, sử dụng và tiết lộ như quy định trong Thông Báo Bảo Mật này.
18.6 Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên
Là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên đặt dưới sự chăm sóc của bạn gởi Dữ Liệu Cá Nhân cho medcomm. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho medcomm, bạn theo đó chấp thuận việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ vị thành niên, chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc theo Thông Báo Bảo Mật này và chịu trách nhiệm đối với các hành động của trẻ vị thành niên do mình giám hộ hợp pháp.

19. Sử dụng dữ liệu
Medcomm có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho các mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”). Ngoài ra, nếu bạn sử dụng medcomm ở những mức độ khác nhau (ví dụ, nếu bạn sử dụng nhiều Dịch Vụ của medcomm: bạn vừa là đối tác bán hàng/ đối tác giao nhận và là một khách hàng), chúng tôi có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân của bạn đã được thu thập thông qua các mức độ khác nhau đó để tạo điều kiện cho bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và cho các Mục Đích khác được mô tả dưới đây:
19.1 Cung cấp dịch vụ và các tính năng
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp, cá nhân hóa, duy trì và cải thiện Ứng Dụng, Websites và Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:
• tương tác để cung cấp cho bạn Dịch Vụ xuyên suốt các lĩnh vực kinh doanh khác nhau của chúng tôi;
• tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản của bạn;
• xử lý, quản lý hoặc xác minh điều kiện thực hiện Dịch Vụ, các ưu đãi, phần thưởng và đăng ký thuê bao với medcomm;
• tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/ phân tích rủi ro;
• xác minh danh tính và tuổi của bạn (khi cần thiết);
• xác nhận đơn hàng của bạn và thực hiện các khoản thanh toán;
• đề xuất, có được, cung cấp, tạo điều kiện hoặc duy trì các giải pháp bảo hiểm hoặc tài chính;
• cá nhân hóa việc trải nghiệm Ứng Dụng của bạn (chẳng hạn như đề xuất các sản phẩm, dịch vụ có thể liên quan đến bạn, xác định sở thích của bạn hoặc cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với medcomm);
• làm cho trải nghiệm của bạn trở nên liền mạch hơn, như tự động điền thông tin đăng ký của bạn (như tên hoặc số điện thoại của bạn) từ Dịch Vụ này sang Dịch Vụ khác hoặc khi bạn tham gia vào các cuộc khảo sát của chúng tôi;
• thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp Dịch Vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm và sự cố vận hành, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát và phân tích xu hướng sử dụng và hoạt động;
• bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;
• cho phép liên lạc giữa những người dùng của chúng tôi;
• mời bạn tham gia các khảo sát và nghiên cứu của chúng tôi;
• cho phép các đối tác của chúng tôi quản lý và phân bổ nguồn lực; và
• để thực hiện các dịch vụ cho bạn với tư cách là một Bên Xử lý Dữ liệu, theo như bạn đã đồng thuận với Bên Kiểm soát Dữ liệu (ví dụ tổ chức bạn đã mua hàng hóa hoặc dịch vụ từ đó, và medcomm đang cung cấp những dịch vụ đó thay mặt cho ai) để các dịch vụ đó được triển khai.
• Thực hiện các nghiên cứu trong lĩnh vực y tế và không sử dụng định danh cá nhân.
19.2 An toàn và bảo mật
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để đảm bảo an toàn và an ninh cho các Dịch Vụ của chúng tôi và cho tất cả người dùng. Điều này bao gồm:
• sàng lọc đối tác bán hàng và đối tác giao hàng trước khi cho phép họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;
• xác định hành vi bán hàng không an toàn như hàng không đạt tiêu chuẩn, cơ sở không đáp ứng yêu cầu và cung cấp phản hồi cá nhân cho bạn;
• xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng nhập vào medcomm;
• sử dụng thiết bị, vị trí, hồ sơ, cách sử dụng và Dữ Liệu Cá Nhân khác để ngăn chặn, phát hiện và chống lại các hoạt động gian lận hoặc không an toàn;
• chia sẻ vị trí và thông tin chi tiết của đối tác tài xế và hành khách khi bạn chọn tính năng “chia sẻ đơn hàng của tôi” hoặc "theo dõi đơn hàng";
• giám sát việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, các chính sách của chúng tôi;
19.3 Hỗ trợ khách hàng
Chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng. Ví dụ, chúng tôi có thể:
• điều tra và chỉ ra các vấn đề cần quan tâm;
• theo dõi và cải thiện cách phản hồi từ bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi;
• trả lời các câu hỏi, ý kiến và phản hồi; và
• thông báo cho bạn về các bước thực hiện để giải quyết các vấn đề hỗ trợ khách hàng.
19.4 Nghiên cứu phát triển và bảo mật
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập để thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm. Điều này cho phép chúng tôi hiểu và phân tích nhu cầu và sở thích của bạn, bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, cải thiện và tăng cường an toàn và bảo mật cho các Dịch Vụ của chúng tôi, phát triển các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mới và tạo điều kiện phát triển các giải pháp tài chính và bảo hiểm.
19.5 Mục đích pháp lý
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập cho các mục đích pháp lý, chẳng hạn như để điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, phát hiện/ ngăn chặn/ khởi tố tội phạm hoặc khi được cho phép hoặc yêu cầu theo pháp luật áp dụng.Chúng tôi cũng có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi chúng tôi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị, đòi hỏi hoặc thỉnh cầu làm như vậy bởi các cố vấn pháp lý của chúng tôi hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, thuộc về chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài.
Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để:
• tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, thuộc về chính phủ hoặc quy định khác;
• thực thi Điều Khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc các thỏa thuận khác; và
• bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.
19.6 Tiếp Thị và Quảng Bá
Chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để gửi đến bạn các thông tin tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình dựa trên thông tin tài khoản của bạn) hoặc của các đối tác nhà tài trợ của medcomm, và các nhà quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện hoặc chương trình khuyến mại. Ví dụ, chúng tôi có thể:
• gửi cho bạn những ưu đãi đặc biệt , điều mà bạn có thể cảm thấy thú vị hoặc có liên quan đến mình qua các đề xuất dịch vụ của medcomm;
• gửi cho bạn thông báo, bản tin, cập nhật, thư điện tử, tài liệu quảng cáo, đặc quyền, lời chúc mừng lễ hội; và
• thông báo, mời và quản lý sự tham gia của bạn vào các sự kiện hoặc hoạt động của chúng tôi;
Chúng tôi có thể liên lạc tiếp thị như vậy với bạn qua nhiều phương tiện khác nhau, nếu phù hợp, bao gồm tin nhắn, các ứng dụng trò chuyện (ví dụ, Whatsapp, Telegram, LINE, Viber, WeChat, Zalo), thông báo nhanh, cuộc gọi và qua email.
Nếu bạn muốn hủy đăng ký về việc nhận các thông tin tiếp thị này, vui lòng nhấp vào liên kết hủy đăng ký trong email hoặc tin nhắn có liên quan. Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật tùy chọn của mình trong phần cài đặt Ứng Dụng. Xin lưu ý rằng, khi bạn đã hủy đăng ký khỏi các chương trình tiếp thị hoặc khuyến mãi, medcomm vẫn có thể sẽ gửi cho bạn tin nhắn liên quan đến Dịch Vụ (chẳng hạn như thông tin về các giao dịch, phần thưởng… của bạn).
19.7 Nội dung được công khai bởi người dùng
Nếu bạn công khai một số nội dung (chẳng hạn như đánh giá hoặc bình luận) trên nền tảng của medcomm, nó sẽ được xem một cách công khai cùng với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (ví dụ như tên tài khoản, hình ảnh đã tải lên và các thông tin khác mà bạn đã để nó trong nội dung của mình).

20. Chia sẻ dữ liệu cá nhân.
Chúng tôi cần chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các bên khác nhau cho các Mục Đích. Các bên này bao gồm:
20.1 Người dùng khác
Ví dụ:
• nếu bạn là người mua hàng, chúng tôi có thể chia sẻ tên tài khoản người dùng, địa điểm nhận hàng của bạn với đối tác bán hàng và tài xế vận chuyển của chúng tôi để thực hiện yêu cầu Dịch Vụ của bạn.
• nếu bạn là đối tác bán hàng, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với khách hàng của bạn bao gồm tên và ảnh của bạn; thông tin sản phẩm của bạn, loại hàng, giá tiền, địa chỉ, điện thoại, website;
• nếu bạn là đối tác vận chuyển, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với đối tác thương mại và người sử dụng bạn đã chọn, bao gồm tên và hình ảnh; thông tin xe của bạn, loại xe, vị trí và mức đánh giá trung bình;
• nếu bạn sử dụng dịch vụ trò chuyện trong Ứng Dụng, chúng tôi có thể chia sẻ số điện thoại của bạn và tên đăng ký medcomm của bạn với các bên khác vào cuộc trò chuyện của bạn.
20.2 Với bên thứ ba
Với các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ medcomm của bạn
Ví dụ:
• Nếu bạn là khách hàng của các đối tác bán hàng, tài xế, chúng tôi có thể chia sẻ vị trí phương tiện và tên của tài xế và/ hoặc tên khách hàng với các bên thứ ba khi khách hàng sử dụng tính năng “Chia sẻ đơn hàng Của tôi”.
• Nếu bạn là đối tác bán hàng, tài xế, chúng tôi có thể tiết lộ địa điểm, cơ sở kinh doanh, số điện thoại, biển số phương tiện hoặc các thông tin cá nhân khác cho công ty bảo hiểm và/hoặc đến các hành khách cho mục đích nộp các khiếu nại bảo hiểm.
20.3 Với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh của medcomm
Chúng tôi có thể cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho các nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn, đối tác tiếp thị, công ty nghiên cứu và nhà cung cấp dịch vụ hoặc đối tác kinh doanh khác. Điều nay bao gồm:
• bộ phận xử lý thanh toán và bộ phận hỗ trợ;
• bộ phận thu hồi nợ;
• trung tâm tín dụng và các đại lý báo cáo tín dụng khác;
• kiểm tra lý lịch và các nhà cung cấp dịch vụ chống rửa tiền;
• nhà cung cấp lưu trữ đám mây;
• đối tác quảng cáo và tiếp thị và nhà cung cấp nền tảng;
• nhà cung cấp phân tích dữ liệu;
• các đối tác nghiên cứu, bao gồm cả những người thực hiện khảo sát hoặc dự án nghiên cứu hợp tác với medcomm hoặc thay mặt medcomm;
• các đối tác trung tâm giáo dục và đào tạo;
• đối tác bảo hiểm và tài chính;
• nhà cung cấp dịch vụ thực hiện dịch vụ xác minh danh tính; và
• đối tác giải pháp xe, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp xe của bên thứ ba.
Ví dụ:
• Nếu bạn yêu cầu một dịch vụ thông qua đối tác của medcomm hoặc sử dụng một ưu đãi được cung cấp bởi đối tác medcomm, medcomm có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với đối tác đó của medcomm.
• Nếu bạn sử dụng đòn bẩy tài chính từ một đối tác tài chính được đề xuất để kinh doanh cùng medcomm, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên quan (ví dụ, tình trạng tài khoản của bạn, các ưu đãi/ hỗ trợ hiện đang áp dụng, thông kê đơn hàng của bạn) cho một nỗ lực hợp tác (ví dụ, để tạo ra các hỗ trợ/ lợi ích mới cho bạn hoặc để cải thiện nguồn cung đối tác bán hàng)
20.4 Với các cố vấn pháp lý của chúng tôi và các cơ quan chính phủ
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các cố vấn pháp lý, các quan chức thực thi pháp luật, cơ quan chính phủ và các bên thứ ba khác. Việc này có thể được thực hiện để hoàn thành mục đích pháp lý (đã đề cập ở trên), hoặc bất kì trường hợp nào sau đây:
• khi điều này là cần thiết để phản ứng với một tình huống khẩn cấp đe doạ tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một thực thể; hoặc
• khi điều này là cần thiết trong lợi ích công cộng (ví dụ: trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe công cộng, cho mục đích truy dấu sự tiếp xúc và bảo vệ cộng đồng của chúng ta).
20.5 Chuyển giao kinh doanh
Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên khác, liên quan đến bất kỳ hoạt động hợp nhất, mua bán, sát nhập, hợp tác, tái cấu trúc, tài chính hoặc bất kỳ giao dịch kinh doanh nào khác. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, vẫn sẽ chịu trách nhiệm bởi chúng tôi theo các Thông Bảo Mật đã tồn tại từ trước mà bạn đã đồng ý.

21. Lưu giữ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích được nêu trong Thông Báo Bảo Mật này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép một khoảng thời gian lưu giữ lâu hơn. Khi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không còn cần thiết cho Dịch Vụ hoặc Mục Đích, hoặc chúng tôi không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xoá, tiêu huỷ, ẩn danh hoặc ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Thông Báo Bảo Mật này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận, phù hợp với các yêu cầu của luật áp dụng hiện hành.

22. Chuyển giao quốc tế dữ liệu cá nhân
Dữ Liệu Cá Nhân của bạn có thể được chuyển từ quốc gia, tiểu bang và thành phố (“Quốc Gia Sở Tại”), nơi bạn có mặt trong khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi đến một quốc gia, tiểu bang và thành phố khác (“Quốc Gia Thay Thế”). Khi chúng tôi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc gia Sở tại đến Quốc gia Thay thế, chúng tôi sẽ tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm có cơ sở hợp pháp để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân và áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp để đảm bảo đầy đủ mức độ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng bên nhận ở Quốc gia Thay thế có nghĩa vụ bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn theo tiêu chuẩn bảo vệ tương đương với sự bảo vệ theo luật áp dụng hiện hành.
Cơ sở hợp pháp của chúng tôi sẽ là hoặc sự đồng thuận (ví dụ chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng thuận của bạn để chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ Quốc Gia Sở Tại đến Quốc Gia Thay Thế vào thời điểm bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân) hoặc một trong những biện pháp bảo vệ được pháp luật cho phép.

23. Cookies và quảng cáo trên các nền tảng bên thứ ba
23.1 Cookies
Medcomm và các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác, có thể sẽ sử dụng cookies, web beacon, tags, scripts, các đối tượng chia sẻ dữ liệu như HTML5, công cụ định danh quảng cáo và các công nghệ tương tự (theo đây được gọi chung là “Cookies”) có liên quan đến việc sử dụng các Websites và Ứng Dụng của bạn, có thể liên tục hoặc chỉ được lưu trữ trong một phiên riêng lẻ trên trình duyệt hoặc thiết bị của bạn.
Cookies có thể chứa đựng các công cụ định danh độc nhất và trú tại, ngoài các nơi khác, máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, trong email mà chúng tôi gửi cho bạn, và trên các trang web của chúng tôi. Cookies có thể được sử dụng cho những mục đích khác nhau chẳng hạn như:
• Cung cấp những tính năng cơ bản và cần thiết cho việc sử dụng các Websites, Dịch Vụ và Ứng Dụng của chúng tôi;
• Xác thực bạn, hoặc ghi nhớ các cài đặt và người dùng yêu tích của bạn;
• Truyền đạt và đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn bằng việc đo số lượt xem hoặc truy cập;
• Phân tích lưu lượng truy cập trang web và xu hướng;
• Truyền tải đến bạn các quảng cáo có liên quan trên các ứng dụng và trang web thuộc sở hữu của công ty khác (được sở hữu bởi chúng tôi hoặc các nhà quảng cáo khác);
• Nâng cao giao diện và trải nghiệm người dùng bằng cách hiểu chung về hành vi trực tuyến và sở thích của người dùng tương tác với Website, Dịch Vụ, Ứng Dụng của chúng tôi.
Medcomm có thể cho phép các bên thứ ba sử dụng Cookies trên Websites và Ứng Dụng để thu thập cùng loại Dữ Liệu Cá Nhân cho cùng mục đích mà medcomm tự làm. Các bên thứ ba có thể liên kết Dữ Liệu Cá Nhân họ thu thập với Dữ Liệu Cá Nhân khác mà họ có về bạn từ các nguồn khác. Chúng tôi không cần thiết có quyền truy cập hoặc kiểm soát Cookies họ sử dụng.
23.2 Tắt việc thu thập cookies trên các Websites của chúng tôi
Bạn có quyền để chọn tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookies. Xin lưu ý rằng, mặc dù vậy, việc từ chối hoặc loại bỏ một số cookies có thể ảnh hưởng đến sự sẵn có, chức năng hoặc việc sử dụng Websites, Dịch Vụ, Ứng Dụng của chúng tôi
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt internet để tắt, chặn hoặc ngừng hoạt động cookies, xóa lịch sử duyệt web hoặc xóa bộ nhớ cache khỏi trình duyệt internet của bạn.
Những cài đặt này có thể được chứa ở các phần về “Lịch sử”, “Tùy chọn”, “Cài đặt” hoặc “Riêng tư” trong trình duyệt internet của bạn hoặc bạn cũng có thể yêu cầu trợ giúp đến từ trình duyệt internet để có thêm thông tin.
23.3 Tắt hiển thị của các Quảng Cáo Mục Tiêu ở các nền tảng khác
Chúng tôi có thể tạo điều kiện cho việc hiển thị Quảng cáo Mục Tiêu trên các nền tảng khác, chẳng hạn như trên các nền tảng trực tuyến khác mà bạn có thể là người dùng.
Bạn có thể giới hạn việc chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để thay mặt các nhà quảng cáo của chúng tôi hiển thị các Quảng cáo Mục Tiêu, bằng cách điều chỉnh tùy chọn của bạn thông qua Ứng Dụng. Tùy thuộc vào loại điện thoại và phần mềm điều hành mà bạn đang sử dụng, bạn có thể được cấp tùy chọn để vô hiệu hóa việc sử dụng số nhận dạng di động của chúng tôi (chẳng hạn như IDFA của Apple hoặc GAID của Google) và khả năng theo dõi bạn trên các ứng dụng và trang web do các công ty khác sở hữu bằng cách điều chỉnh các cài đặt có sẵn trên thiết bị di động của bạn. Thông qua việc điều chỉnh cài đặt trên thiết bị của mình, bạn thường có thể đặt lại, xóa, giới hạn và/hoặc hạn chế việc sử dụng các nhận dạng di động đó.
Mặc dù chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn để hiển thị cho bạn những Quảng Cáo Mục Tiêu như vậy trên các nền tảng khác, bạn vẫn có thể thấy những quảng cáo chung xuất hiện có thể liên quan đến bạn. Điều này có thể là do chúng tôi đã hợp tác với các nhà quảng cáo/ nền tảng của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo cho những người dùng có các thuộc tính hoặc nhân khẩu học cụ thể và những người này có thể thấy chúng có liên quan đến mình. Bạn có thể hạn chế việc nhìn thấy những quảng cáo này thông qua việc quản lý các tùy chọn của mình trên các nền tảng này.

24. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp về mặt tổ chức, kỹ thuật và pháp lý phù hợp để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Các biện pháp này có thể bao gồm ngăn chặn tổn thất dữ liệu, hay ngăn chặn việc sử dụng hoặc tiếp cận dữ liệu trái phép. Chúng tôi giới hạn quyền tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân ở nhân viên trên cơ sở cần biết. Chỉ những người được ủy quyền mới được phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và thông tin của bạn sẽ được bảo mật.
Tuy nhiên, lưu ý rằng việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn được bảo mật. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn dữ liệu của bạn khi truyền qua các phương tiện trực tuyến, và do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về rủi ro truyền dữ liệu.

25. Quyền của bạn đối với dữ liệu cá nhân
Theo luật áp dụng và quy định hiện hành, bạn có thể được quyền:
• hỏi chúng tôi về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạnvà được cung cấp một bản sao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
• trong một số trường hợp, yêu cầu chỉnh sửa và/hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
• trong một số trường hợp, yêu cầu hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn;
• rút lại sự đồng thuận của bạn về việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn (khi chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận của bạn);
• yêu cầu nhận hoặc truyền cho một tổ chức khác, dưới dạng máy có thể đọc được, Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi khi chúng tôi đang sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn dựa trên sự đồng thuận hoặc thực hiện một hợp đồng; và
• khiếu nại với cơ quan chức năng giám sát có liên quan nếu quyền riêng tư của bạn bị vi phạm, hoặc nếu bạn phải chịu tổn hại do việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn bất hợp pháp.
Khi bạn được cung cấp tùy chọn chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, bạn luôn có thể chọn không làm như vậy. Nếu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng thuận xử lý và sau đó bạn chọn rút lại, chúng tôi sẽ tôn trọng lựa chọn đó theo nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Tuy nhiên, chọn không chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với chúng tôi, rút lại sự đồng thuận của bạn để chúng tôi sử dụng nó hoặc sự đồng ý của bạn với Thông Báo Bảo Mật của chúng tôi, có thể có nghĩa là chúng tôi không thể thực hiện các hành động cần thiết để đạt được mục đích xử lý được mô tả trong Phần Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân hoặc rằng bạn không thể sử dụng Ứng Dụng hoặc Dịch vụ.
Sau khi bạn chọn rút lại sự đồng thuận của mình, chúng tôi có thể tiếp tục xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật khác hiện hành.
Chúng tôi sẽ sàng lọc và xác minh tất cả các yêu cầu trước. Để xác minh danh tính và/hoặc thẩm quyền thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin hoặc tài liệu hỗ trợ để chứng thực yêu cầu. Sau khi xác minh, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu của bạn trong thời hạn được quy định bởi pháp luật.

26. Sửa đổi và cập nhật
Medcomm có thể sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thông Báo Bảo Mật này tại bất cứ thời điểm nào. Các điều chỉnh đó sẽ được thông báo đến bạn thông qua Ứng Dụng và/ hoặc số điện thoại, địa chỉ email đăng ký của bạn trước thời điểm có hiệu lực ít nhất năm (05) ngày làm việc. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang web: https://www.ytebox.vn. Bạn có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Thông Báo Bảo Mật trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng Ứng Dụng, Websites hoặc Dịch Vụ hoặc tiếp tục liên lạc hoặc tham gia với medocmm sau khi có các sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh Thông Báo Bảo Mật, bất kể là bạn đã xem xét hay chưa, sẽ tương đương với việc bạn đã chấp thuận và đồng ý đối với những sửa đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh đó.