Hotchland Optimum Omega 3.6.9 Bo Sung Omega 3.6.9 (Hop 60Vien)

163,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)

Danh mục:

Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
684 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Dầu Lưu Ly 400mg 400mg
Dầu Cá 400mg 400mg
Dầu Lanh Hữu Cơ 400mg 400mg