Charz Orange Ho Tro Bu Nuoc Va Dien Giai (Hop/30 Goi)

50,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
684 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Glucose khan 2932
082mg Axit citric khan
872 710mg
Natri clorid 522
575mg Kali citrat monohydrat
440 079mg