DHG Pharma Spivital Nutri Tao Spirulina Boi Duong So The (10Vi X 10iVien)

22,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
683 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Tảo Spirulina 200mg
Calci glycerophosphat 60mg
Cholecalciferol 100IU