Jalkton Bo Sung Vitamin & Khoang Chat Cho Tre Em 100Ml

324,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
683 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Inositol 45mg
Lysine 24.01mg
Aspartic acid 20mg
Betaine 50mg
L-arginine 16
70mg Nucleo-milt protein
0.02g 4mcg
Cyanocobalamin 6mg
Nicotine acid 0.19mg