AE Ich Than Vuong Cai Thien Chuc Nang Than (3Vi X 10Vien)

7,500 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
683 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
Dành dành 150mg
Đan sâm 200mg
Hoàng Kỳ 150mg
Trầm Hương 50mg
Bạch phục linh 50mg
Râu Mèo 50mg
25mg Mã đề
15mg Linh chi đỏ
50mg L-Carnitine fumarate
5mg Co-Enzym Q10