Big Bb Tre An Ngon, Tang De Khang (Hop 16Goi x 3G)

27,000 đ /Hop
Số lượng:
sản phẩm có sẵn.
(50 Có sẵn)


Tổng giá:

Nhà Thuốc Pharmacity

Nhà Thuốc Pharmacity

160 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8, HCM, Vietnam
683 sản phẩm
Chưa có nhận xét nào cho sản phẩm này
Thông tin thành phần Hàm lượng
ImmuneGamma 25mg
Cao Hoàng Kỳ 300mg
Cao Diếp Cá 50mg
Cao Hoaì Sơn 120mg
Lysine 50mg
Taurine 50mg
1.5mg Kẽm